TimBoard

Jeg fik ideen til TimBoard da jeg gik på Seminariet i Silkeborg.

Jeg skulle til de afsluttende eksaminer i sløjd og musik i 1986 og spekulerede over hvad jeg kunne bruge som et godt projekt, der kunne kombinere mine interesser.

Jeg fik ideen til TimBoard da jeg gik på Seminariet i Silkeborg

Ideen med denne prototype af TimBoard var at afprøve en musikteoretisk tanke i praksis.

Princippet er en fundamental ændring i klaviaturets ordning, hvilket medfører en række fordele, når man skal forstå tonesystemets opbygning.

Det tonesystem vi har fastsat i vores kultur, bygger på den diatoniske skala fx fra C - C. Det er de hvide tangenter der danner stamtonerne på vores klaver. Senere er der kommet nogle ekstra toner ind, så vi kan bruge den kromatiske skala og dermed spille i alle tonearter.

TimBoard - 2 oktacer - Clavichordet som forbillede

Det traditionelle klaviatur er ordnet periodisk i oktaver, men det er ikke rationelt fordi hver toneart har sit eget mønster for skalaer og akkorder.

Det kræver stor indsigt og erfaring før man kan bevæge sig frit rundt på det traditionelle klaviatur - måske 10 års praksis - og de berømte 10.000 timers øvelse.

Min idé er at ordne tangenterne i et meget mere logisk og effektivt system så det bliver lettere at spille i alle tonearter med kun 2 forskellige mønstre (fingersætninger).

Klaviaturet er altså det primære, men for at konstatere om det virker, skal det på en eller anden måde give lyd fra sig.

Da Clavichordet er det enkleste tasteinstrument der har eksisteret, har jeg valgt dette som udgangspunkt.

Pianoforte, Cembalo og Clavichord er de første og vigtigste instrumenter med klaviatur (tangenter). Clavichordet kan spores tilbage til 1300-tallet.

Længde 100 cm. Bredde 36 cm. Højde 13 cm. Vægt cirka 10 kg.

Tastaturet

TimBoard - 25 tangenter - 2 oktaver

Med TimBoard findes der kun 2 mønstre for at spille dur-skalaer og 2 mønstre for hver type mol (ren, harmonisk og melodisk).

Det reducerer antallet af forskellige skalaer fra 48 til 8. Og så er der alle de modale skalaer samt pentatone, blues, heltone, kirketonearter, kromatisk og sikkert endnu flere.

Klaviaturet er bygget op af 2 heltone-skalaer.

Skalaer og akkorder

En C-dur skala spilles stadig kun på de hvide stamtoner som nu ligger med 3 toner "nede" og 4 toner "oppe".

D-dur skala starter bare på tonen D, men følger samme mønster: 3 toner "nede" og 4 toner "oppe".

Det samme mønster med E, F#, G#, og A#.

C#-dur starter på C# og følger mønstret 3 toner "oppe" og 4 toner "nede".

Samme mønster følger D#, F, G, A, og H - så enkelt er det!

TimBoard - tonernes placering og opbygning af skalaer

Samme enkelhed er der også ved becifringsspil. Når først en akkord sidder i hænderne kan den bruges i 6 tonearter og transponering foregår bare ved at flytte en position til siden.

Det vil således også være meget enklere at forstå og udføre transponering til andre tonearter, idet det er præcis det samme spillemønster hænderne skal udføre, men med en hel-tones spring. En oktav vil fylde en tangent-bredde mindre, og dermed vil det også være nemmere for små hænder at spille oktaver og decimer.

Et par ulemper

Det kan være sværere at orientere sig på tangenterne. Det er lettere på et traditionelt klaviatur der er delt i grupper af 2 eller 3 sorte overtangenter.

Der vil være en lidt mere besværlig fingersætning ved skalaspil, men det kan klares ved træning.

Kun et eksperiment

TimBoard er kun et eksperiment. Det kommer aldrig i produktion og vil sandsynligvis ikke have en chance fordi det traditionelle klaviatur er så totalt indarbejdet i hele vores kultur.

Men det har været sjovt at finde på :-)